Lumilautaliiton syyskokous 2015

Suomen Lumilautaliitto ry
Radiokatu 20
00240 Helsinki

SUOMEN LUMILAUTALIITTO Ry SYYSKOKOUS 2015
Aika: Lauantai 31.10.2015 klo 15.00
Paikka: Messukeskuksen kokoustilat ­ neuvottelutila 307, Helsinki

KOKOUSKUTSU 20.10.2015

Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 14.50 kokouspaikalla. Seurojen virallisille edustajille on varattu maksuton BoardExpon pääsylippu, kun ennakkoilmoitus syyskokoukseen on tullut 27.10. mennessä sähköpostilla osoitteeseen tom.hannelius@fsa.fi.

ESITYSLISTA

1. KOKOUKSEN AVAUS ­
Liiton puheenjohtaja Tom Hannelius

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN ­
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ­
Kutsu on lähetettävä sääntöjen mukaisesti vähintään 10 päivää ennen kokousta ­
Todetaan kokouksen läsnäolijat ja äänimäärät

4. TOIMINTA­ JA TALOUSSUUNITELMA 2016 ­
Käsitellään hallituksen esitys toiminta­ ja taloussuunnitelmaksi 2016 ­
Toiminta­ ja taloussuunnitelman 2016 vahvistaminen ­
Toiminta­ ja taloussuunnitelma 2016 toimitetaan etukäteen erikseen pyyntöä vastaan ­
Yhdenvertaisuus­ ja tasa­arvosuunnitelman 2016­2019 vahvistaminen

5. LIITTYMIS­ JA JÄSENMAKSUN PÄÄTTÄMINEN VUODELLE 2016 ­
Vuonna 2015 liittymismaksu oli 30€ ja jäsenmaksu 150€. Hallitus esittää, että maksut pysyvät ennallaan kaudella 2015­2016.

6. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT SEKÄ MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEET ­
Vuonna 2015 ei hallituksen jäsenille maksettu palkkioita ­
Vuonna 2015 tilintarkastajille maksettiin palkkio laskutuksen mukaan ­
Käsitellään hallituksen esitys hallitusjäsenten matkakustannusten korvaamisesta

7. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE ­
Valitaan kolme varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ­
Hallitusjäsenyydestä kiinnostuneilta ehdokkailta pyydetään 27.10.2015 mennessä lyhyt kirjallinen henkilökuvaus sähköpostitse osoitteeseen tom.hannelius@fsa.fi

8. TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA ­
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tai yksi HTM­tilintarkastaja tilintarkastajaksi

9. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN ­
Hallitus ehdottaa muutettavaksi seuraavat Suomen Lumilautaliitto Ry:n säännöt
5§ Liiton jäsenet: Liiton yhteisöjäseneksi voivat liittyä myös muut oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat edistää liiton tarkoituksen toteuttamista.

Muutetaan muotoon: Liiton yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö ja yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäsenmaksun suuruus voi olla erilainen varsinaisten jäsenten, yhteisöjäsenten ja yksityisten henkilöiden osalta.

11§ Toimitusjohtaja
Liitolla voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa liiton juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja toimeenpanee hallituksen päätökset sen toimeksiannosta. Liiton toimitusjohtajan tehtävät määrittelee hallitus ja mikäli toimitusjohtajaa ei ole, hallitus määrää tehtävät hallituksen jäsenille.

Muutetaan muotoon:
11§ Toiminnanjohtaja
Liitolla voi olla toiminnanjohtaja, jonka valitsee hallitus. Toiminnanjohtaja hoitaa liiton juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja toimeenpanee hallituksen päätökset sen toimeksiannosta.

Liiton toiminnanjohtajan tehtävät määrittelee hallitus ja mikäli toiminnanjohtajaa ei ole, hallitus määrää tehtävät hallituksen jäsenille.

10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Tervetuloa, Suomen Lumilautaliitto ry Hallitus

Ajankohtaista