Lumilautaliiton syyskokous Messukeskuksessa 2.11.

16.10.2013

Lumilautaliiton seurakokous järjestetään 2.11. klo 11-12, kokoushuone 307. Aiheena seuratoiminnan kehittäminen. Ilmoittautuminen seurakokoukseen jussi.rasanen@fsa.fi
Syyskokouksen kutsu

Suomen Lumilautaliitto ry KOKOUSKUTSU
Radiokatu 20 14.10.2013
00240  Helsinki

SUOMEN LUMILAUTALIITTO Ry:n SYYSKOKOUS 2013

Aika Lauantaina 2.11.2013 klo 15.30 alkaen
Paikka Helsingin Messukeskuksen kokoustilat,  huone 307

Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 15.20 kokouspaikalla. Seurojen virallisille edustajille on varattu maksuton BoardExpon pääsylippu, kun ennakkoilmoitus syyskokoukseen on tullut 28.10. mennessä sähköpostilla mats.lindfors@fsa.fi

Esityslista

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Liiton  puheenjohtaja Tom Hannelius

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
- Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- Kutsu on lähetettävä sääntöjen mukaisesti vähintään 10 päivää ennen kokousta
- Todetaan kokouksen läsnäolijat ja äänimäärät

4. TOIMINTA-JA TALOUSSUUNITELMA 2014
- Käsitellään hallituksen esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2014
- Toiminta- ja taloussuunnitelman 2014 vahvistaminen
- Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 toimitetaan etukäteen erikseen pyyntöä vastaan.

5. LIITTYMIS-JA JÄSENMAKSUN PÄÄTTÄMINEN VUODELLE 2014
- Vuonna 2013 liittymismaksu oli 30 euroa ja jäsenmaksu 150 euroa. Hallitus esittää että maksut pysyvät ennallaan.

6. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT SEKÄ MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEET
- Vuonna 2013 ei hallituksen jäsenille maksettu palkkioita
- Vuonna 2013 tilintarkastajille maksettiin palkkio laskutuksen mukaan
- Päätetään vuodelle 2013 matkakustannusten korvausperusteet

7. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE
- Valitaan kolme (3) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
- Erovuorossa ovat:  
o Varsinainen jäsen: Tiina Lindström , Varajäsen: Meri Peltonen
o Varsinainen jäsen: Antti Guttorm, Varajäsen: Manu Laari
o Varsinainen jäsen: Heli Junell, Varajäsen: Tuomo Ojala
- Hallitusjäsenyydestä kiinnostuneilta jäsenseurojen ehdokkailta pyydetään etukäteen 28.10.2013 mennessä lyhyt kirjallinen henkilökuvaus sähköpostitse osoitteeseen mats.lindfors@fsa.fi

8. TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA
- Valitaan   kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tai yksi HTM-tilintarkastaja tilintarkastajaksi
- Vuodelle 2013 valittiin HTM Bengt Berndtson sekä varalle tilintarkastustoimisto Revco Oy

9. TILIKAUDEN MUUTTAMINEN
Lumilautaliton hallitus esittää että liiton tilikausi muutetaan kalenterivuodesta  1.6.–31.5-jaksolle. Asia vaati liiton sääntöjen muuttamista muotoon:  
`12§ Liiton tilikausi on 1.6.- 31.5. Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätliittokokousta. Tilintarkastajan on annettava liittokokoukselle osoitettu tilintarkastuskertomus ja mahdollinen hallitukselle osoitettu tilintarkastuspöytäkirja viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätliittokokousta.` (Muutosehdotus on kursivoitu)

10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Tervetuloa
Suomen Lumilautaliitto ry

Hallitus

Ajankohtaista