Lumilautalukio siirtyy Vuokatista Rukalle

Lumilautaliiton hallitus on päättänyt siirtää Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian lumilautalinjan Rukan maisemiin.

Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian lumilautalinja muuttaa Vuokatista Rukalle. Lumilautaliiton hallitus teki asiasta kokouksessaan yksimielisen päätöksen. Näin ollen lukio- ja ammattikoulutoiminta vaihtuu lumilautailijoiden osalta Sotkamon lukiosta Kuusamon lukioon.

- Päätöksen taustalla on halu kehittää lumilautalukion toimintaa ja nostaa tasoa Suomessa. Päätöksentekoprosessissa hallitus joutui miettimään kaikkien osa-alueiden vaikutusta kokonaisuuteen, sillä lukiotoiminnassa nivoutuu yhteen opiskelu ikävaiheessa, jossa lumilautailussa tavoitellaan jo maailman kirkkainta huippua. Laaja-alainen asiantuntijoiden kuuleminen ja näiden melko yhtenäinen kanta mahdollisti lopulta yksimielisen päätöksen, johon hallituksessa oltiin erittäin tyytyväisiä, sanoo Lumilautaliiton hallituksen puheenjohtaja Tuomo Ojala.

- Rukalle siirtymisen kautta meidän yhteistyömme muiden rinnelajien kanssa pääsee ihan uudelle tasolle, sillä Rukan ympäristöstä löytyy jo alppi- ja freeski. Laajemmin olympiavalmennuskeskuksen kontekstissa tämän tyyppistä keskittymistä on haettu jo pidempään. Pohjoinen sijainti tuo myös lisää rinnepäiviä. Katsottiin, että tämä on lumilautailun kannalta kaikkinensa looginen ja hyvä ratkaisu. Ruka on jo pitkään ollut maajoukkueen kumppani, ja  tämän siirroksen myötä saamme nuorten toiminnan lähemmäs maajoukkuetta. Pyrimme myös näin luomaan yhtenäisempi urheilijan polku, jossa ympäristö tukee kaikkia polun vaiheita mahdollisimman hyvällä tavalla, kommentoi maajoukkueen päävalmentaja Antti Koskinen.

Muutoksella haetaan erityisesti synergiaetuja muiden rinnelajien kanssa. Rukalla lumilautailu pääsee freeskiin kanssa samoille suorituspaikoille, ja keskittämällä selkeytetään eri vaiheita ja lisätään laatua. Liiton hallituksen tekemä päätös on näin linjassa myös Vuokatti-Ruka Olympiavalmennuskeskuksen toimintaperiaatteiden kanssa, jossa talvilajien valmentautumista ja olosuhteita tullaan lähivuosina kehittämään voimakkaasti. Lumilautaliitto allekirjoitti viime syyskuussa yhdessä neljän muun lajiliiton, Sotkamon kunnan, Kuusamon kaupungin sekä Vuokatin Urheiluopiston kanssa sopimuksen, jonka pohjalta Vuokatin ja Rukan alueelle rakennetaan huippuluokan valmennuskeskusta lumilajeille.

Vuokatti jatkaa huippujen kasvattamista toimien tulevinakin kausina lumilautailun yläkoululeirien valmennuskeskuksena. Myös valmentajien kouluttaminen sekä maajoukkueen fysiikkaleiritys tullaan tulevaisuudessa keskittämään entistä vahvemmin Vuokattiin.

Lisätietoja:

Suomen Lumilautaliitto Ry toiminnanjohtaja: Tiina Lindström p.044 098 8008, tiina.lindstrom@fsa.fi
 Suomen Lumilautaliitto Ry puheenjohtaja: Tuomo Ojala p. 044 356 2525, tuomo.ojala@fsa.fi

Ajankohtaista