Suomen Lumilautaliitto Ry:n syyskokous 2014

Aika: sunnuntaina 16.11.2014 klo 11.00 alkaen
Paikka: Valo-talo Radiokatu 20, Helsinki
Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 10.50 kokouspaikalla.

ESITYSLISTA

1. KOKOUKSEN AVAUS

- Liiton puheenjohtaja Tom Hannelius
KOKOUSKUTSU 7.11.2014

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
- Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
kaksi ääntenlaskijaa

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
-  Kutsu on lähetettävä sääntöjen mukaisesti vähintään 10 päivää ennen kokousta
-  Todetaan kokouksen läsnäolijat ja äänimäärät

4. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNITELMA 2015
-  Käsitellään hallituksen esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2015
-  Toiminta- ja taloussuunnitelman 2015 vahvistaminen
-  Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 toimitetaan etukäteen erikseen pyyntöä 
vastaan.

5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN PÄÄTTÄMINEN VUODELLE 2015
- Vuonna 2014 liittymismaksu oli 30 euroa ja jäsenmaksu 150 euroa. Hallitus
esittää että maksut pysyvät ennallaan.

6. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT SEKÄ MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEET
-  Vuonna 2014 ei hallituksen jäsenille maksettu palkkioita
-  Vuonna 2014 tilintarkastajille maksettiin palkkio laskutuksen mukaan

7. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE
-  Valitaan kolme varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
-  Valitaan puheenjohtaja
- Hallitusjäsenyydestä kiinnostuneilta ehdokkailta pyydetään 13.11.2014 mennessä lyhyt kirjallinen henkilökuvaus sähköpostitse osoitteeseen tom.hannelius@fsa.fi

8. TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA
- Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tai yksi HTM-
tilintarkastaja tilintarkastajaksi

9. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Tervetuloa
,
Suomen Lumilautaliitto ry
Hallitus

Ajankohtaista