Suomen Lumilautaliitto ry:n syyskokous 2016

KOKOUSKUTSU
21.9.2016

Suomen Lumilautaliitto ry
Radiokatu 20
00240 Helsinki

Aika: Lauantai 1.10.2016 klo 12.00
Paikka: Valo­talo (Radiokatu 20, 00240 Helsinki)

Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 11.50 kokouspaikalla.

ESITYSLISTA

1. KOKOUKSEN AVAUS ­
- Hallituksen puheenjohtaja Tom Hannelius

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN ­
- Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
­- Kutsu on lähetettävä sääntöjen mukaisesti vähintään 10 päivää ennen kokousta ­- Todetaan kokouksen läsnäolijat ja äänimäärät

4. TOIMINTA­ JA TALOUSSUUNITELMA 2017
-­ Käsitellään hallituksen esitys toiminta­ ja taloussuunnitelmaksi 2017 ­- Toiminta­ ja taloussuunnitelman 2017 vahvistaminen -­ Toiminta­ ja taloussuunnitelma 2017 toimitetaan etukäteen erikseen pyyntöä vastaan

5. LIITTYMIS­ JA JÄSENMAKSUN PÄÄTTÄMINEN VUODELLE 2017
-­ Vuonna 2016 varsinaisten jäsenten liittymismaksu oli 30 € ja jäsenmaksu 150 €. Hallitus esittää, että maksut pysyvät ennallaan alkavalla kaudella.
­- Kaudella 2016­-2017 Lumilautaliittoon voi liittyä henkilöjäseneksi myös yksityiset henkilöt. Hallitus esittää henkilöjäsenyyden vuosimaksuksi 30 € (voimassa 1.9.2016-­31.8.2017). Henkilöjäsenyys sisältää liiton vakuutuksettoman lisenssin.
­- Kaudella 2016­-2017 Lumilautaliiton toimintaa voi tukea myös kannatusjäsenenä. Hallitus esittää kannatusjäsenyyden vuosimaksuksi yksityishenkilöiltä vähintään 30 € ja yhteisöiltä ja yrityksiltä vähintään 150 €.

6. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT SEKÄ MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEET
­- Vuonna 2016 tilintarkastajille maksettiin palkkio laskutuksen mukaan. 
-­ Hallituksen jäsenille voidaan maksaa matkakustannukset hallituksen kokouksiin erillisen taulukon mukaan.

7. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE ­
- Valitaan kolme varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
­- Valitaan puheenjohtaja ­
- Hallitusjäsenyydestä ja/tai puheenjohtajuudesta kiinnostuneilta ehdokkailta pyydetään 27.9.2016 mennessä lyhyt kirjallinen henkilökuvaus sähköpostitse osoitteeseen tom.hannelius@fsa.fi

8. TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA ­
- Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tai yksi HTM-­tilintarkastaja tilintarkastajaksi

9. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
-­ Lumilautaliiton hallitus on päättänyt muuttaa tilikauden kalenterivuodesta toimintavuodeksi (01.06.­-31.05.). Tilikauden muutos vaatii sääntöjen päivittämisen. Uudet säännöt toimitetaan etukäteen erikseen pyyntöä vastaan.
-­ Hallitus esittää, että kahden liittokokouksen mallista (kevät-­ ja syysliittokokous) siirryttäisiin yhteen liittokokoukseen, joka järjestetään vuosittain syys­-lokakuussa. Tämä vaatii sääntömuutoksen. ­
- Uudet säännöt toimitetaan etukäteen erikseen pyyntöä vastaan.

10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Tervetuloa, Suomen Lumilautaliitto ry Hallitus

Ajankohtaista